We develop…

people foremost

Projekty, ktoré sme realizovali v bankovníctve:

Liquidity Reporting System

 • implementácia dátového toku pre ALM softvér
 • integrácia riešenia v prostredí banky
 • implementácia nástroja pre riadenie a monitoring spracovania

Credit Risk Management datamarty

 • SAS Macro programovanie​
 • Práca s relačnými databázami prostredníctvom modulu SAS/Access
 • Efektívne programovanie v SAS 9
 • SAS Data Integration Studio
 • SAS Enterprise Guide
 • Training for SAS dinosaurs

Refactoring dátovej architektúry na platforme SAS

 • školenia sa realizujú v prostredí zákazníka,
 • pracuje sa s dátami zákazníka a
 • na príkladoch a situáciách, s ktorými sa zákazníkov tím vo svojej práci stretáva.