business intelligence consulting

Služby

Realizujeme technické konzultačné služby primárne na platforme SAS v sektore finančných služieb.

Sme tímom konzultantov s bohatými skúsenosťami so SAS softvérom a inými technológiami a skúsenosťami z projektov z významných slovenských bánk.

​ Hlavné biznis oblasti, v ktorých realizujeme projekty:

  • riadenie kreditných rizík
  • riadenie trhových rizík
  • riadenie bankových aktív a pasív
  • credit scoring
  • príprava údajov pre data mining