Školenia

We develop…

people foremost

Realizujeme školenia v rôznych oblastiach platformy SAS:

  • Programovanie v SAS Base
  • SAS Macro programovanie​
  • Práca s relačnými databázami prostredníctvom modulu SAS/Access
  • Efektívne programovanie v SAS 9
  • SAS Data Integration Studio
  • SAS Enterprise Guide
  • Training for SAS dinosaurs

Máte radi individuálny prístup?

  • školenia sa realizujú v prostredí zákazníka,
  • pracuje sa s dátami zákazníka a
  • na príkladoch a situáciách, s ktorými sa zákazníkov tím vo svojej práci stretáva.